dietok prizeračky

láskavá starostlivosť o všetky dietky

toto sme my

Vierka a Mimi. Kedysi opatrovateľky, dnes už Prizeračky.

Dietok prizeračky sú našim projektom, v ktorom sa venujeme osvete v téme rešpektujúceho prístupu k dietkam.

V rámci sociálnych sietí, šírime informácie týkajúce sa výchovy, vzdelávania a zvyšujeme povedomie o práci opatrovateľov a opatrovateliek na plný úväzok. Našim prianím je vytvoriť komunitu, bezpečný priestor pre prizeračov, prizeračky a rodiny s rovnakým pohľadom na prístup k dietkam.

Ponuka pravidelného prizerania dietok priamo v mieste vášho bydliska je našou doplnkovou službou.

Máme dve nové prizeračky, s trochou voľného času možno aj pre Vašu rodinu! Nezvykne to trvať dlho preto sa nám ozvite čím skôr na tel. kontakt +421 918 105 563

V našom prístupe k deťom sa odzrkadľujú roky praxe, rady z múdrych kníh, chuť porozumieť svetu a malým ľuďom v ňom. Mnohokrát sme preto o sebe počuli, že sme iné.

Vidíme v deťoch rovnocenných partnerov hodných rešpektu a uznania. Nechávame ich objavovať svet vlastným tempom, neznevažujeme ich emócie, vieme pri nich a pre nich spomaliť, načúvať a porozumieť. Vďaka tomu nás práca s deťmi nielen baví, ale aj učí mnoho cenného. Vnímať, čo sa deje tu a teraz, nehanbiť sa za pocity a vyjadriť svoje potreby bez zbytočných rečí. Toto sa snažíme odovzdávať ďalej a učiť to aj nových prizeračov/nové prizeračky.

Keď sa s deťmi hráme, sa na nič nehráme :) Ostávame sami/y sebou. Sme autentické a jedinečné osobnosti rovnako ako Vaše deti. Vieme, že je to základ pre vytvorenie kvalitného vzťahu, v ktorom sa s nami môžu cítiť v bezpečí. Často sú z nás iba pozorovatelia/pozorovateľky, čakajúci/e, kým nás deti prizvú do svojho sveta. Zvolili sme preto netradične tradičný názov, ktorý nás vystihuje lepšie. prizeráme*, Počúvame, vnímame, a keď je treba, láskavo sprevádzame.

O našu filozofiu sa chceme podeliť v spolupráci s rodinami a opatrovateľmi/opatrovateľkami, ktoré ju uvítajú. Cenník a podmienky spolupráce zasielame po spoločnom dohovore. Kontakt na nás nájdete nižšie.

*prizerať,(na čo, na koho, čo, koho i bezpredm.)

Vami často kladené otázky

Prečo máte malý tím prizeračov a prizeračiek?

Dobrého veľa nebýva. Nároky na ľudí, s ktorými sme ochotní spolupracovať sú vysoké. Nezáleží nám na tom, či má človek desaťročné skúsenosti alebo vzdelanie ukončené s červeným diplomom. Veľmi nám však záleží na tom, aby vedel porozumieť najskôr sebe a vďaka tomu aj potrebám dietka a rodiča.

Takéto osoby sa hľadajú ťažko. Porozumieť sebe môže byť bolestivý proces, ktorý nechce podstúpiť každý. Avšak práve vďaka ochote pracovať na osobnom raste človek získava úprimný záujem stať sa (nielen) prizeračom/prizeračkou.

Človek, ktorého hľadáme, môže sedieť v laviciach Pedagogickej fakulty alebo môže byť pokojne medzi štyrmi stenami kancelárie, kde ani len netuší, že práca ako prizeranie existuje a mohla by byť jeho poslaním.

Zatiaľ máme v tíme päť prizeračiek, ktoré prešli dvoma výberovými konaniami. Nebránime sa ani mužom prizeračom. Veď prečo by sa muž nedokázal postarať o dieťa, všakže?

Budeme vďačné, ak sa do nášho tímu pripojí ktokoľvek, kto má úprimný záujem, dokáže počúvať a má dávku sebareflexie.

Ako to vlastne funguje?

Mimi a Vierka - zakladateľky Dietok prizeračky, postupne vytvárajú tím kvalitných ľudí - prizeračov/prizeračiek.

Rodiny, ktoré nás oslovia, dostanú do e-mailu dotazník, na základe ktorého hľadáme čo najlepšiu zhodu Rodina - Prizerač/ka. Ak máme pocit, že sme zhodu našli, pošleme rodine profil prizerača/prizeračkky. Rodina sa rozhodne či sa chce zúčastniť prvého poznávacieho stretnutia s prizeračom/prizeračkou.

Nasleduje osobné stretnutie, spoplatnené sumou 15€, kde je prítomná buď Mimi alebo Vierka, rodina a prizerač/ka. Cieľom stretnutia je zistenie, či si rodičia a najmä hlavný opatrovateľ dietka, s prizeračom/prizeračkou rozumejú. Či si osobnostne “sadnú”. Od toho sa bude ďalej odvíjať aj vzťah Prizerač/ka - Dietko. Je v poriadku, ak Vám prizerač/ka nie je sympatický/á alebo ak prizeračovi/prizeračke nie je sympatická rodina. Nechceme Vás tlačiť do vzťahov, ktoré by neboli funkčné.

Ak si vzájomne “sadnete”, dohodnete si s prizeračom/prizeračkou tri stretnutia, po ktorých si od rodiny aj prizerača/prizeračky pýtame spätnú väzbu. Či je všetko v poriadku, či netreba prebrať nejasnosti. Ak je všetko v poriadku, podpisujeme zmluvu a Prizeračka sa stane súčasťou Vášho života.

Máte od nás ako od rodiny nejaké očakávania?

Rovnako úprimný záujem spolupracovať s Dietok prizeračky s.r.o. ako tím, ktorý vedie dietko svetom.

Začo platím, keď využívam službu Dietok prizeračky?

Ako vám môže byť známe, o sumu, ktorú za službu platíte, sa delíme. Firma a Prizeračka.

Mimi a Vierka robia všetku "nudnú" prácu, ktorá za prizeraním prebieha. E-maily, telefonáty, dokumenty, tabuľky a mnoho iného. Príjemnejšou časťou sú spoločné spoznávacie stretnutia s rodinami a prizeračmi/prizeračkami, pravidelné vzdelávacie stretnutia a príprava na ne. Tú najpríjemnejšiu, no najdôležitejšiu prácu sme prenechali našim prizeračom/prizeračkám. Obe pozície sú časovo aj energeticky náročné a zaslúžia si ocenenie.

Prečo je vaša suma vyššia, ako pri bežných opatrovateľkách?

My, Mimi a Vierka, sa prizeraniu dietok v domácom prostredí venujeme od roku 2015. Máme za sebou rôzne skúsenosti a vieme, že naša práca je cenná. Trvalo nám dlho, kým sme boli ochotné priznať to a kým sme sa dokázali ohodnotiť, no aj vďaka rodinám, pre ktoré sme pracovali, sme boli schopné na to prísť. Ďakujeme za to.

Dietok prizeračky sa odlišujú prístupom a tým, že si s dietkom aj rodinou dokážu vybudovať úprimný vzťah. Práca prizerača/prizeračky nie je porovnateľná s prácou vychovávateľa/vychovávateľky v detských jasliach, materskej alebo základnej škole. Je vykonávaná v domácom prostredí, individuálne a po odchode domov nekončí. Prizerač/ka sa neustále vzdeláva v témach súvisiacich s prístupom k dietkam pre ich zdravý bio-psycho-sociálny vývin.

Čo preberáte na vzdelávacích stretnutiach?

Všetky témy súvisiace so starostlivosťou o dietky. Našou prioritou je téma vnímavého, rešpektujúceho prístupu. Veríme, že od neho sa odvíja kvalita emocionálnej inteligencie, mentálneho ale aj fyzického zdravia, vďaka ktorému má ľudská bytosť možnosť plne využiť svoj vrodený intelekt a potenciál.

Po našich stretnutiach budete ako rodina dostávať informačný e-mail, v ktorom budete mať možnosť bližšie nahliadnuť do materiálov, ktorým sa venujeme.

Ponúkate vzdelávacie stretnutia aj verejnosti?

Zatiaľ nie.

Ponúkate vzdelávanie pre verejnosť inou formou?

Pripravujeme e-knihu, ktorá bude čoskoro v predaji.​

kontaktuje nás týmto formulárom

Kontakt

alebo priamo telefonicky

dietokprizeracky@gmail.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram